Reklamacje

Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków.

Jak złożyć reklamację?

Wyślij wiadomość drogą mailową na adres info@finterry.com. Podaj niezbędne dane do kontaktu, opisz, co stało się z produktem. Pamiętaj podać numer zamówienia i nazwę produktu. Możesz skorzystać z przykładowego wzoru formularza reklamacji umieszczonego poniżej. Zapakuj produkt i wyślij na adres: Daniel Bloduch ul. Małkowskiego 289/2 81-578 Gdynia.

 

WZÓR PRZYKŁADOWEGO FORMULARZA REKLAMACJI

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

(imie, nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail)

Daniel Bloduch
ul. Małkowskiego 289/2
81-578 Gdynia

 

REKLAMACJA PRODUKTU

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………..… produkt jest niezgodny z umową. Niezgodność stwierdzona w dniu ………………………………….. polega

na………………………………………….. ………………………………………………………………………………

Produkt którego dotyczy reklamacja ………………………………………………………………………

Numer zamówienia……………………………………………………………………………………………………

Z uwagi na powyższe, żądam:

  • wymiany towaru na nowy*
  • nieodpłatną naprawę towaru*
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres*
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….*

*niepotrzebne skreślić

 

……………………………

podpis składającego reklamację

(tylko jeśli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest FINTERRY Daniel Bloduch. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji twojego prawa do złożenia reklamacji na produkty zakupione za pośrednictwem Serwisu. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności. Masz prawo wglądu do Twoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. W każdej chwili masz także prawo do wniesienia sprzeciwu i/lub wycofania każdej z ww. zgód.